Etter et år i drift, er 18 bærekraftige bedrifter med på å holde liv i lokalene. I fem etasjer holder mange forskjellige typer bedrifter og virksomheter til. – Vi har i løpet av det første året fylt opp nesten hele huset, men vi har fortsatt plass til noen få til, sier Torstein Thorsen Ekern, en av pådriverne bak Torvgata 7. Torvgata 7 har en felles forankring i FNs 17 bærekraftsmål, og bedriftene på huset ønsker å gjøre små, men konkrete bidrag til disse målene. FNs bærekraftsmål er i bunn og grunn verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe miljø- og klimaendringer innen 2030. I løpet av det siste året har Prana Kafé og zero-waste- butikken Unwrapped flyttet inn i Torvgata 7.– Det er en øko- kafé og en butikk for folk som ønsker å spise og handle bærekraftig, forteller Torstein. Han legger til at disse bedriftene har gjort at 1.etasje er kommet ordentlig på plass.

Da de startet opp, ønsket de en identitet i bunn som folk føler når de kommer inn. – Førsteetasjen er nå midt i kjernen for hva hele huset ønsker – man får en følelse av hva huset er når man kommer inn døra til Torvgata 7, forteller Torstein. Her er det også et eget langbord hvor hvem som helst kan sitte og jobbe – gratis og uten kjøpeplikt.
Ida Aalvik driver Prana kafé, som hun for ikke lenge siden flyttet fra et annet sted i byen, til Torvgata 7. – Vi har sett en merkbar økning i antall besøkende. Det hjelper nok at vi er på gateplan, er lette å finne og har lett adgang for barnevogner og eldre mennesker, forteller Ida. Før holdt kafeen til i en bygning uten heis, og i andre etasje.
– Fellesskapet med de andre bedriftene skaper merverdi, og det er alltid noe som skjer her, sier en fornøyd kaféinnehaver. 

Megan Sommer Strand driver Unwrapped, som er blitt så populær at hun åpner en ny filial i Kristiansand. Her handler det om å kutte ut emballasjen, kjøp mat i løsvekt, ta med egne bokser til matvarene du vil kjøpe og erstatte plastprodukter med miljøvennlige produkter. Megan forteller om kunder fra fjern og nær, og at mange kommer tilbake.  En av dem er Julia Vidvei, opprinnelig fra Oslo, men bosatt i Arendal i mange år. Hun er positivt overrasket over at dette konseptet er kommet såpass tidlig til lille Arendal. – Jeg prøver å bruke Unwrapped fremfor vanlig matbutikk på de varene de har her, sier hun.

Innehaver Megan Sommer Strand jobber for at varene hennes også prismessig skal konkurrere med vanlige butikker. - På noen produkter, for eksempel krydder, ligger vi under butikkpris, hevder hun, og legger til at hennes er økologiske. I Arendal kommunes næringspolitiske handlingsplan for 2017-2023, heter det blant annet:«Arendal kommune ønsker at næringslivet i kommunen utvikles i tråd med FNs bærekraftsmål. Arendal skal være en nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent klima- og miljøby som andre kommuner ser opp til og lærer av. Kommunen har som målsetting å fremstå som Norges bærekraftsby.» Det er som musikk i ørene til gjengen i Torvgata 7.