Scanmatic er en teknologibedrift, som har 46 år bak seg med teknologidrevet vekst, siden de sprang ut fra Statronic i Kilsund i 1971. Kim Steinsland, overtok som administrerende direktør i 2007. Etter 45 år i Kilsund, pakket han ledninger og utstyr med seg og flyttet bedriften til nye og større lokaler på Krøgenes.

Tvangspåmeldt Hove Tri
– Teknologibedrifter som Kitron, Moland Automasjon (nå Origo) og Scanmatic har alle sin opprinnelse fra Statronic i Kilsund og har sammen skapt et lite stykke industrihistorie på Sørlandet, sier Kim. Her på Krøgenes like utenfor sentrum, har de et enda større spillerom for å utvikle og skreddersy løsninger for kundene sine. Han er stadig på jakt etter gode hoder. Og alle som begynner her, blir påmeldt Hove Tri av en helt spesiell grunn. – Ja, det viser at man evner å jobbe mot et mål. Og det er viktig når vi jobber prosjektbasert som vi gjør her i denne bedriften, sier Kim og ler.

Han innrømmer at han ikke er så streng at han tvinger alle med. Men de er hvert år en god gjeng som løper, sykler og svømmer i Hove Triatlon.
– Vi har vokst ganske kraftig de siste 10 årene. Men det er mange gode, så vi må være best på gjennomføring. Vi må være tett på kunden og være fleksible. Fokuset vårt er å være best på gjennomføring. Dette med gjennomføringsevne og at en har respekt for timeplanen, har en parallell med Hove Tri, sier Kim, som ser at folk allerede på intervjuet blir bleike når han nevner dette.

Rekrutterer til Sørlandet
Det er 200 ansatte totalt i Scanmatic konsernet som i tillegg til morselskapet Scanmatic AS består av selskapene Scanmatic Elektro, Scanmatic Sverige og Scanmatic Instrument Technology i Ås. Den største veksten har de siste årene kommet innen samferdsel og i datterselskapet Scanmatic Elektro som ble etablert i 2011 og har vokst lønnsomt og egenfinansert fra 0 til 500 mill i omsetning i løpet av 5 driftsår. Av de 200 Scanmatic-ansatte totalt er nær 170 er tilknyttet hovedkontoret på Krøgenes. Her holder teknologene til i første etasje som består av produksjon, testlab, engineering og utviklingsavdeling. Her finner vi bedriftens nyeste ansatte, sivilingeniøren Kristian Roaldsnes, som akkurat er ferdig ved NTNU. Han er veldig glad for at han ble ansatt samme uken som Hove Tri ble gjennomført, og rakk derfor ikke å bli påmeldt. Men han er også veldig glad for å være en del av teamet i bedriften. – Jeg begynte forrige mandag, og dette er et veldig spennende selskap. Det passer veldig godt til det jeg har studert. Og så synes jeg Arendal fremstår som en passende by, sier han.

Liten men seriøs
Scanmatic utvikler og leverer kvalitetsprodukter og systemer innen industriell instrumentering, overvåking og kontrollsystemer til profesjonelle, industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og fornybar energi. Ingeniører utvikler og skreddersyr teknologiske løsninger, som de leverer og monterer hos kunden.
– Vi er et lite selskap fra Sørlandet. Da må vi være veldig seriøse og klare oss bra. Når vi har kunder som Statkraft, Statens vegvesen, Forvaret og NOV, må vi levere profesjonelt. Men vi dyrker samtidig nærheten og tilgjengeligheten. Det er tross alt mennesker som tar beslutninger, og det er de som føler på samarbeidet med oss. Vi er en teknologibedrift, men kommuniserer til kundene at vi selger løsninger og tilrettelegger for god systemintegrasjon. Spesialtilpasset for kundens behov og begrensninger, sier Kim, som også selv er sivilingeniør.

Lærer av parterapien
Scanmatics svenske datterselskap har sitt kontor i Stockholm som betjener de svenske kundene, og datterselskapet Itas holder til på campus på NMBU (tidligere Norges Landbrukshølyskole) i Ås like utenfor Oslo. Derfor liker vi selvfølgelig å si at Scanmatic har hovedkontor i Arendal og distrikskontorer i Stockholm og Oslo. Arbeidsfilosofien til Kim er inspirert fra en heller ukonvensjonell og ikke direkte teknisk verden.

– Vi har brukt parterapi som inspirasjon for hvordan vi behandler kundene våre. Der , sies det at enhver vellykket langsiktig relasjon er basert på de 3 C-ene Communication, Commitment and Compromise (kommunikasjon, forpliktelse og kompromiss). Det er der suksessen vår ligger, når vi er tro mot dette, mener Kim.