Jeg syns at vi har fått veldig mye bra til i samarbeid med frivillige og private aktører. Torggata er en av de gatene hvor jeg syns vi har lykkes best, sier Robert ­Cornels Nordli som er ordfører i Arendal. Han er en kjent skikkelse i folkebildet i Arendal og benytter selv mange av de gratis tilbudene som byen har for innbyggere og besøkende. – Det har vært interessant å se, hvordan lekeplassen på torget har endret byens bruk av torget. Før var det en plass som kanskje virket en anelse død, men nå er det nesten alltid mennesker.

Torggata er nå skapt om til en gågate med bærekraftige butikk- og arbeidsfellesskap rett over for det nye folkeverksted som holder til i Lilandgården. Levende lokaler har vært drivkraften bak å bringe liv i de gamle lokalene, og på kort tid har innsatsen hjulpet og i dag er det ingen tomme lokaler i sentrum av Arendal. Ordføreren håper det vil fortsette sånn, og sammen med bystyret er det satt gang i tanker om oppgradere Kittelsbukt i forbindelse med det nye P-hus på Tyholmen. – Det handler om å gjøre Arendal til en by hvor flere trives og har lyst til å bruke byen. Jeg tror på at man i fellesskap kan gjøre Arendal til den beste byen å bo i, sier ordføreren.