Sparekassa er en lokal bank som er opptatt av lokalmiljøet og det gode liv i Arendal og omegn. Derfor ønsker de å bidra til at Fortet-SMS på Hisøy ­skaper gode oppvekstvilkår for barn og unge. Banken bruker hvert år en del av over­skuddet til å støtte lag, foreninger og forskjellige gode formål, særlig der hvor det legges ned mye tid i dugnad og frivillighet. – Vi som sparebank er til for lokalmiljøet. Vi ønsker å engasjere oss. Derfor betyr det mye for oss å støtte Fortet-SMS, og ta vår del av samfunnsansvaret. Da bidrar vi til at nærområdene blir bra, sier Per Olav Nærestad, banksjef i Arendal og Omegns Sparekasse.

Aktivt og variert
Hisøy har et aktivt og variert idretts- og kulturliv, og mange ildsjeler legger ned en stor innsats i å gjøre området til et godt sted å bo. Øya har også flere fantastiske naturområder som er lett tilgjengelige og mye brukt av mennesker fra hele kommunen. Bankens ansatte har også vært på Sandvigen Fort og prøvd både frisbeegolf og andre aktiviteter her.

Frivillighet
– Som lokalbank er det hyggelig å kunne ­bidra med noen kroner for at lokalsamfunnet vårt skal bli enda bedre. Fortet-SMS favner bredt og har fokus på å skape inkluderende aktiviteter for alle barn og unge - noe som kan være med på å gi dem mestring. I tillegg er det knyttet en del frivillighet til dette. Det gjør Hisøy til et godt sted å vokse opp. Det er viktig for oss, sier Per Olav Nærestad.