SAMMEN FÅR VI TIL MER
Petter Aaland er ansatt i Sørco som utviklingsdirektør. Han jobber til daglig med eiendomsutvikling, men jobber også med positiv byutvikling. Sørco etablerte Arendal Byutvikling AS i mars 2017 og fikk samtidig med seg to svært engasjerte og profesjonelle eiendomsutviklere/investorer på laget: ­Otterlei Group og Einar Johnsen Eiendom.
”Dette er 3 eiere som kompletterer hverandre og som beviser gang på gang at de virkelig vil byen vår så inderlig vel, og samtidig har et hav av kompetanse”, fastslår Petter. ”Selskapet ble til fordi vi ønsket å bidra til positiv vekst i byen, og fordi vi innimellom kjenner på diskusjonen rundt Amfi Arendal versus sentrumsbutikkene. Arendal by trenger Amfi og Amfi trenger byen. Sammen er vi byens handelssentrum”.

PÅ FULL FART FREMOVER
I følge Petter er Arendal i perfekt form akkurat nå fremover. ”Bykjernen er kompakt, fjellene er godt utnyttet til parkering og infrastruktur, og værmessig er vi godt beskyttet. Disse tre viktige faktorene gjør Arendal til en skattkiste av muligheter”, inspirerer Petter. ”Jeg mener Arendal kommune tar særdeles mange gode grep for tiden, og ramser opp eksempler på løpende bånd: Areal – og transportplanen, byplan 2023, miljøtiltak og næringspolitisk handlingsplan.
Alle er styringsdokumenter som peker på at det skal fortettes i bykjernen. 80 prosent av all ny boligbygging skal skje i bysentrum eller i de definerte bydelssentrene - og ellers langs kolletivaksene. Bra!»

BYGGE SMARTERE OG HØYERE
”Da vi i Arendal Byutvikling gikk ut og fortalte at vi ville kjøpe bygårder fikk vi raskt til 2 spennende prosjekt, og vi er på jakt etter flere. Prisen må selvfølgelig være rett. Vi er en profesjonell aktør og behandler selger på en god måte. Ryddige prosesser er viktig for oss. De vi har kjøpt av skal være våre referanser videre, og skal føle seg ivaretatt og fornøyd.
Det er viktig siden vi på lang sikt gjerne vil kjøpe og utvikle mer”, opplyser Petter. ”Kanskje må vi bruke eiendommene på nye måter for å skape den veksten Arendal fortjener. Man må være endringsvillige og uredde – men nøyaktige og ryddige”, sier Petter.

VERDENS BESTE BY
Det er ingen tvil om at vestlendingen Petter har gjort Arendalspatriot av seg for lengst. Selv om han forteller at han kan kjenne et svakt savn av fjell, fjorder og den norske fjellheimen, så sier han at ingen ting kan måle seg med å sitte i Pollen med venner, kjenne på Sydenfølelsen når man er i egen hjemby, en båttur Nidelva rundt, vår vakre skjærgård, reker og kald drikke øverst i Lille Torungen fyr, eller få med seg yrende folkeliv og høy barnelatter i Arendal sentrum”.
”Arendalitten er egentlig skap-bergenser innerst inne”, humrer Petter. ”Utrolig stolte av byen sin og elsker Arendal på sin hals. Jeg opplever at det er plass til alle og at Arendal er en god, varm by å bo i”.

BARE I ÆNDAL
”Tidlig i vinter hadde vi en mediekampanje vi kalte ”Bare i Æendal”. Kampanjen ble til fordi vi ønsket å sette fokus på byens mange kvaliteter. Det er mye sentrum har som du ikke finner utenfor byen. Kan du for eksempel kaste bowlingkula på Stoa uten å knuse noe? Det kan du i Arendal sentrum. I tillegg kan du legge til båten din for å spise et deilig måltid på en av byens mange restauranter – Vanskelig å gjøre det samme på Stoa… Kino er jo også gøy og så videre… Her er et hav av eksempler vi kan hente frem – altså: Bare i Æendal ”.
”Vi må stå sammen og spille hverandre gode. En bra og levedyktig by gavner oss alle”. Dessuten vil sentrum slik vi kjenner det i dag være i konstant forandring fremover”.

HVORDAN ER FREMTIDEN FOR ARENDAL?
”I fremtiden vil byen også fortsatt være et handelssentrum, men forhåpentligvis vil byen tiltrekke seg mange flere beboere og
andre typer næring. Vi trenger flere barnehager sentrumsnært, flere og bedre uterom for barnefamilier, skoler i nærheten og nærmiljøtilbud som folk faktisk ønsker seg”.
”De fleste ønsker seg gode møteplasser og muligheter for variert og tilgjengelig bruk av disse. I fremtiden har Arendal kanaler, hvilket vi tror vil gi Arendal sin attraktive historisk signatur. Vi har skøytebane, juleby, flerbruksanlegg, senioranlegg og sentrum speiler befolkningen bedre enn vi ser den gjør i dag”.

JUG ALDRI
”På min jobb er jeg omringet av dyktige partnere, samarbeidspartnere, eiere og medeiere. Sammen vil vi fortsette å delta konstruktivt i debatter om Arendal og byutvikling, og være aktivt involvert i egne og andres byutviklingsprosjekter. Vi skal likevel huske at vi er en eiendomsutvikler, selv om navnet forplikter noe.
Mange gårdeiere og næringsdrivende i Arendal sentrum er aksjonærer i Arendal By AS. Det er i dette aksjeselskapet magien skal utføres, og det er de som gjør hovedjobben med å ta vare på våre interesser.


De mange aksjonærene i Arendal By bryr seg om byen vår – det viser de gang på gang”. ”Jeg har lært ufattelig mye av min arbeidsgiver, men det viktigste jeg har lært som jeg har jeg tatt med meg i dette intervjuet og hver eneste dag på jobb: Jug aldri. Ta aldri en snarvei. Vær ærlig og si det som det er”. Med slik leveregel bør man komme så langt man vil og får til. Vi har trua!