Vi omgir oss med saker og ting. Noe er praktisk, annet er vakkert. Noen ganger er de begge deler.