Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Om Det Skjer i Arendal Magasin

Featured ImageCover fotografert av Hugo Lande
Covermodell er Søren Farup-Hansen fra Oak Clothing

Opplag: 25.000 eksemplarer
18.847 eks distribueres som vedlegg til Arendals Tidende.
Det resterende opplag distribueres via nærmere 50
næringsdrivende, inklusive Clarion Tyholmen Hotel,
Strand Hotel Fevik og 12 magasinstativ strategisk plassert
i Arendal By.

Ansvarlig Utgiver
DET SKJER I KRAGERØ MAGASINPRODUKSJON AS
tlf 97 00 44 60 - espen@prosjektrelasjoner.no
Design, layout/produksjon
Innoventi AS - tlf 37 00 48 00 - ailinn@innoventi.no

Foto
Hugo Lande - tlf 91 18 56 55 - hug-l@online.no
Haakon Sundbø - tlf 99299520 - haakon@fotovideoweb.no
Mona Hauglid - tlf 41024332 - hei@monahauglid.no

Tekst
Per Apelseth - tlf 91 69 80 81 - per.aspelseth@yahoo.no
Birte Hegerlund Runde - tlf 97 19 16 30 - birte.runde@gmail.com
Fredrik Brubakken - tlf 97 18 70 18 - fredrik.brubakken@gmail.com
Inger Elise Nipedal - 91575475 - ienipedal@hotmail.com
Celine Thommesen - tlf 90855044 - ct@celine.as
Hugo Lande - tlf 91 18 56 55 - hug-l@online.no

Nettversjon:
FRAMEWORKS AS - tlf 97 63 80 28 - Geir.Andrew@frameworks.no / Birgit Fostervold 

Trykk
VESTJYSK rotation as
Papir omslag: 250 gram WFC glatt med utvendig UV-lakk
Papir innmat: 70 gram MWC
Det skjer i Arendal er trykket på miljøvennelig og
Svanemerket papir.

Annonsering

Har dere spørsmål vedrørende utgivelsene,
bestilling av annonser eller annet, ta kontakt med
Fredrik Brubakken - tlf 97 18 70 18 - fredrik.brubakken@gmail.com
www.detskjeriarendal.no
facebook.com/detskjeriarendal

 WWW.DETSKJERIARENDAL.NO
FACEBOOK.COM/DETSKJERIARENDAL